A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, CENTUR, S.L. amb domicili social Avinguda Diputació, 190 – 43850 Cambrils informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que CENTUR, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.augustushotels.es seran incorporades en un fitxer titularitat de CENTUR, S.L. amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials.

 

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

 

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que CENTUR, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, CENTUR, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

 

Les dades personals que l’Usuari facilita a CENTUR, S.L. han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

CENTUR, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a CENTUR, S.L. al domicili social situat a Avinguda Diputació, 190 – 43850 Cambrils aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.